OM MUSIC INNOVATION NETWORK INNER SCANDINAVIA

Music Innovation Network Inner Scandinavia (MINS) sätter utvikling av musikkbransjen i Hedmark och Värmland i centrum. Genom forskning, nya utbildningar och nära samarbete med branschen arbeider vi for å styrke regionens musikliv. Vi fokuserar på populärmusik i relation till nya medier och hur de förändrar musikbranschen både hva angår forretningsmodeller, arbetssätt och dess interaktion med sin publik. Projektet är ett samarbete mellan Karlstads universitet, Høgskolen i Hedmark och Studiefrämjandet. Projektet er et Interreg prosjekt for Indre Skandinavia og finansieras av Interreg Sverige-Norge, EU, Hedmark fylkeskommune, Arvika kommun och Region Värmland.

FORSKNING

Till följd av globalisering och teknikutveckling har musikbranschen gjennomgått radikale förändringar de senaste 10 åren. Musikbranschen omfatter idag långt mer enn bare musik og spelar på olika sätt in i upplevelse- och mediebranschen. Ny teknologi skaper nye forutsetninger till interaksjon mellom publiken och musiker, att dela upplevelser, att lyssnar/använda musik och för att arbeta under nya nätverksbaserade former.

Vi ser nya användar- och konsumtionspraktiker vilket förändrar former för marknadsföring och strategier för att bygga ekonomi i branschen. Inom ramen för MINS sker ett forskningssamarbete mellan tjänsteforskning och medie- och kommunikationsvetenskap. Utifrån våra två discipliner studerar vi en musikbransch i förändring med hur nya forettningsmodeller för musikbranschen kan se ut, nätverksbyggandets roll, fans engagemang genom ”gratis arbete” och hur innovation kan drivas. Vi studerar detta utifrån den lokala kontext som Värmland (Sverige) och Hedmark (Norge) befinner sig i och hur det påverkar den lokala musikbranschens utvecklingsmöjligheter.

UTBILDNING

Med musikbranschens förändring ställs också nya krav på dess aktörer. Nya marknader har öppnats där exempelvis musik skapas i Sverige men blir till hits i Sydkorea eller Kina. Musik finns i många olika skepnader som exempelvis i datorspel, reklam, film, virala fenomen och TV-serier. Det blir också allt mer viktigt att ha ett nätverk som sträcker sig utanför musiksfären och arbeta aktivt med marknadsföring på nye måter. För att möta branschens behov krävs nya utbildningar som tar utgångspunkt i aktuell forskning och beprövade erfarenheter.

Inom projektet utvecklar och stärker musikkbransje relaterte utbildningar ved Högskolan I Hedmark och låtskrivarutbildningen vid Musikhögskolan Ingesund, Karlstads universitet. En viktig del i utbildningsutvecklingen är att våra två lärosäten tar utgångspunkt i projektets forskningsresultat, bygger nära samarbeten kring kurser men också utvecklar samarbeten med andra lärosäten. Just nu arbetar vi med New York University og Middle Tennesse University.

BRANSCH / NÄTVERK

BRANSCHUTVECKLING
Musikaktörer i Värmland och Hedmark efterfrågar ständigt nya kunskaper för att kunna bedriva och leva på (eller delvis leva på) sina verksamheter. Genom seminarier, workshops och events arbetar vi inom MINS för att stärka den regionala musikbranschen i Värmland och Hedmark. En viktig del i detta är att återknyta den forskning som sker inom projektets ramar till dess aktörer men också att aktivt stärka det lokala nätverket med en nationell och internationell miljö.

Vill du prenumerera på vårt nyhetsbrev?
Registrera dig här

Vad får du?
* Möjlighet att utöka ditt personliga nätverk för att pusha din karriär
* Ett bollplank som alltid finns nära dig
* Tillgång till MINS aktiviteter
* Möjlighet att vara med att utveckla projektets framtidiga teman för seminarium, workshops etc
* Förhandsinformation exklusiva aktiviteter inom MINS, som ger dig en klar startfördel.

För att vara med krävs:
• Att du är över 16 år.
• Att du är folkbokförd i Värmland eller Hedmark.
• Att du är aktiv i musikbranschen eller en närliggande bransch. 

För oss är dina inspel viktiga. Vad vill du att MINS gör? Hör av dig till oss!


PÅ GÅNG UTANFÖR MINS
STÖD FÖR MUSIKER